Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi i po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků nepředáváme ani neprodáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé objednávky archivujeme a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Procházením webových stránek  juchuuu.cz dáváte svůj souhlas s využitím cookies. Instalaci cookies můžete odmítnout provedením příslušného nastavení na vašem prohlížeči.

Provozovatelem obchodu je Ing. Pavla Minková, IČ: 04443748.